top of page

דיסקית המחויבות לחטופים והנעדרים - האתר הרשמי

מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים

ניתן לרכוש את דיסקיות המחויבות הרשמיות באתר טרמינל X.
ההכנסות יועברו למטה משפחות החטופים.

bottom of page